Home

Mission/Objective/Strategy

Vision               'universal crosslines'


CrossLines Foundation creëert een global platform tussen social en business entrepreneurs en topmensen van het (internationale) bedrijfsleven.
De samenwerkingsverbanden die gesloten worden, welke ontstaan vanuit dit platform, dragen bij aan een economisch systeem waarin maatschappelijk rendement én economisch rendement gelijkwaardig zijn.
Waarin vaststaat dat alleen deze combinatie kan leiden tot duurzame continuiteit en onderlinge verbondenheid.
Waarin een win-win situatie voor ieder uitgangspunt is.


Objective                  'entrance to alliances'

Ondernemers en topmensen van het bedrijfsleven vervullen een essentiele rol in de totstandkoming van een economisch systeem waarin win-win voor ieder het uitgangspunt is als waarborging van de continuiteit.
Daarom is het belangrijk dat social entrepreneurs, die maatschappelijk rendement als uitgangspunt hebben gekozen, samenwerken met business entrepreneurs en andersom.
Dat de topmensen uit het bedrijfsleven ook deze samenwerkingsverbanden aangaan ter verhoging van het duurzame maatschappelijk en economisch rendement.
Dat deze verbonden uiteindelijk leiden tot een wereld waarin een ieder kansen heeft.


Strategy                    'building bridges'               

- Het creëren van een global CrossLines platform waarin enerzijds business entrepreneurs én topmensen in contact komen met social entrepreneurs die de noodzakelijke maatschappelijke verandering al hebben verankerd in hun ondernemingsmodel. Die vanuit een krachtig ontwikkelde visie op de wereldsamenleving opereren.
- Anderzijds de social entrepreneurs in contact brengen met business-entrepreneurs én topmensen van de bedrijfsleven opdat kennis-en ervaringsuitwisseling, samenwerkingsverbanden én het smeden van bondgenootschappen kunnen ontstaan op een duurzame manier.
- CrossLines als matchmaker om partijen bij elkaar te brengen die aanvullend zijn.
- CrossLines kansen creёert voor alle betrokken partijen.