CrossLines Charity Helpdesk

Charity Helpdesk

Charity Helpdesk


CrossLines Charity Helpdesk is opgezet vanuit de wens gelden en/of expertisie in te zetten vanuit charity, waarbij men de zekerheid heeft dat het voor 100% ten goede komt aan het project.
CrossLines heeft de afgelopen jaren een betrouwbaar netwerk opgezet om deze garantie te kunnen leveren.
Dit kunnen bestaande projecten zijn, nieuw op te zetten projecten en/of samenwerkingsverbanden.

CrossLines werkt wereldwijd.

 

Doelgroep:
- particulieren die bij leven en/of in nalatenschap een bijdrage willen leveren
- bedrijven die Maatschappelijk Bewust willen ondernemen
- bestaande NGO's die toe zijn aan een herijking van het bestaande beleid


Crosslines heeft op basis van de vele vragen van klanten een stappenplan ontwikkeld, vanuit de filosofie 'goede voorbereiding is het halve werk'.
Dit praktische stappenplan levert u een maatwerk filantropisch businessplan op.

 

Dit plan geeft u:
- overzicht en inzicht
- wat, hoe en waar en op welke wijze u uw bijdrage wilt leveren
- resultaatgebieden voor de korte-midden en lange termijn
- vereenvoudiging bij het maken van keuzes
- controleerbaar
- voldoet aan de criteria ten behoeve van het verkrijgen cq behouden van de ANBI status.
 
De rol van CrossLines is toegesneden op de wens van de klant en voorziet in:

- dit proces gestructureerd begeleiden met als resultaat het filantropisch businessplan
- screening: projecten , social entrepreneurs, nieuw op te zetten mogelijkheden, samenwerkingspartners
- halfjaarlijkse evaluatie betreffende het proces én de resultaten
- sparringpartner voor het bestuur/ Family office
- Tijdelijke uitvoerder indien men dit wenst gedurende korte en/of langere periode.

 

Wilt u vrijblijvend een orienterend gesprek mail dan naar: infocrosslines@gmail.com