Founder

Rosalind Post van der Molen

Rosalind Post van der Molen

Rosalind Post van der Molen (1951) is afgestudeerd op het gebied van agogiek en bedrijfskunde. Zij was 20 jaar werkzaam in de (not for) profit sector en in het bedrijfsleven. De werkzaamheden vervulde ze vanuit staf-, leidinggevende en eindverantwoordelijke functies.
Daarna koos zij voor het zelfstandig ondernemerschap en richtte de Post van der Molen Groep op.
Dit bedrijf hield zich bezig met interimmanagement, visie/waarden- en strategieontwikkeling, leiderschap en coaching op topniveau.
Ook heeft zij Permanent Business Support opgericht, een serviceabonnementensysteem, ten behoeve van het MKB.
Daarnaast was zij als vaste docent op het gebied van general management, strategie en leiderschap verbonden aan het Instituut voor Bedrijfswetenschappen en de Academie voor Ondernemerschap, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Groningen en Maastricht.
Zij heeft vele bestuurlijke functies bekleed.

Na 15 jaar ondernemerschap koos zij voor een sabbatical periode en heeft zij in 2003 de CrossLines Foundation opgericht.
Zij leeft vanuit de diepe overtuiging dat de wereld één samenhangend geheel is. 
Ons handelen heeft, zowel individueel als collectief, direct effect op deze mondiale samenhang.
Juist deze samenhang geeft ons de universele verantwoordelijkheid om hier bewust mee om te gaan.
Daarom is het zo belangrijk dat de huidige ondernemers, topmensen én toekomstige leiders zich bewust zijn van deze samenhang en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Zij kunnen de kracht en moed ontwikkelen de keuze te maken om vanuit dit inzicht invulling te gaan geven aan hun positie binnen het bedrijf en de maatschappij ten bate van dit grotere geheel. Het effect van het handelen van juist déze doelgroep geeft een zwaarwegende onomkeerbare wending aan een samenleving waarin een ieder kansen heeft en waarin verschillen leiden tot stilte, luisteren, inzicht en hechte interculturele samenwerkingsverbanden én bondgenootschappen. Vanuit deze filosofie en waarden is Rosalind Post van der Molen de afgelopen jaren bezig geweest een global netwerk op te bouwen van samenwerkingspartners en social en business entrepreneurs én organisaties die zich bezighouden met filantropie.
In dit verband werd ze in de gelegenheid gesteld om naar het World Economic Forum in Davos te gaan in 2006
.